Amaran Risiko: Perdagangan produk kewangan pada margin membawa risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Kerugian boleh melebihi pelaburan awal. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan mengambil penjagaan yang sesuai untuk menguruskan risiko anda.
Terma & Syarat Laman Web
September 2016

Tickmill juga nama syarikat Tickmill Ltd Seychelles, yang dikawal selia sebagai Peniaga Sekuriti oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Seychelles dengan nombor lesen (SD008) dan pejabat utama di: Bangunan Exchange Trop-X Securities, 3 F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Republik Seychelles. Kecuali dinyatakan, penggunaan kata Tickmill pada laman web ini termasuk entiti.

Laman web ini ditawarkan kepada anda dengan syarat penerimaan anda tanpa pengubahsuaian terma, syarat dan notis yang terkandung di sini (“Syarat Penggunaan”). Penggunaan laman web anda merupakan persetujuan anda untuk mematuhi Terma Penggunaan ini.

Cap Dagangan dan Hak Harta Intelektual

Laman web Tickmill adalah terdiri daripada pelbagai laman web yang dikendalikan oleh Tickmill Ltd dan syarikat-syarikat gabungannya (“Tickmill”) dan adalah pemilik Hak Cipta dalam halaman dan di skrin yang memaparkan laman web ini, dan dalam maklumat dan bahan di dalamnya dan dalam susunannya, melainkan dinyatakan sebaliknya. Tickmill memegang hak eksklusif atau lesen untuk menggunakan atau apa-apa lesen lain untuk semua jenis nama dagang dan tanda dagangan yang terkandung dan / atau dipaparkan dalam laman web ini.

Perubahan Maklumat dan Bahan

Semua maklumat dan bahan yang terkandung dalam laman web Tickmill dan semua terma, syarat, prasyarat dan penerangan yang terkandung di sini, adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

Batasan Liabiliti

Tickmill tidak memberikan sebarang waranti mengenai ketepatan, kecukupan atau kelengkapan maklumat dan bahan yang terkandung dalam laman webnya dan dengan jelas menolak apa-apa liabiliti untuk sebarang kesilapan dan / atau ketinggalan dalam hal ini. Tickmill tidak memberikan apa-apa waranti apa-apa yang dinyatakan secara tersirat atau statutori, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tidak melanggar hak pihak ketiga, hak milik, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan kebebasan dari virus komputer, bersamaan dengan maklumat dan bahan-bahannya.
Hyperlink kepada sumber internet lain diikuti dengan risiko anda; kandungan, ketepatan, pendapat yang dinyatakan dan pautan lain yang disediakan oleh sumber-sumber ini tidak dikawal, disiasat, disahkan, dipantau dan / atau disahkan oleh Tickmill.

Tickmill tidak akan bertanggungjawab untuk a) apa-apa ganti rugi, kerugian atau perbelanjaan yang timbul berkaitan dengan laman web ini atau penggunaannya atau ketidakupayaan untuk digunakan oleh mana-mana orang atau berkaitan dengan ketidakupayaan untuk melaksanakan perintah, kesilapan, peninggalan, gangguan, kelewatan dalam operasi atau transmisi, virus komputer, kegagalan komunikasi atau kegagalan garis atau sistem, walaupun Tickmill atau wakilnya telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerosakan, kerugian atau kos sedemikian dan b) untuk kesilapan atau ketidaktepatan dalam proses penghantaran data dan / atau Pesanan dalam perdagangan FX atau CFD yang diperdagangkan atau arahan apa pun dari pelanggan / pelawat laman web, gangguan, penipuan penipuan, pemecahan kode akses rahasia, rakaman salah atau penghantaran pesan atau kegagalan sistem akibat force majeure atau untuk apa pun alasan lain yang bukan disebabkan oleh pelanggaran di atas sama ada oleh Tickmill.

Tickmill tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang mungkin berlaku kepada perkakasan atau perisian pengguna yang mungkin timbul akibat penggunaan laman web ini dan / atau berkaitan dengan laman web ini dengan laman web / pautan hiperteks atau sumber internet yang lain.

Tujuan Pengguna

Laman web ini tidak bertujuan untuk mana-mana orang atau entiti dalam mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

Cookies

Apabila anda menggunakan perisian kami, ia akan membolehkan kami menggunakan kuki berhubung dengan akses anda ke laman web kami. Cookies adalah fail kecil maklumat, yang sering termasuk nombor atau nilai pengenalan yang unik, yang disimpan di dalam cakera keras komputer anda kerana anda menggunakan perisian dagangan ini dan mengakses laman web. Tujuan maklumat ini adalah untuk memberikan anda pengalaman yang lebih relevan dan berkesan di laman web, termasuk membentangkan laman web mengikut keperluan atau keutamaan anda. Cookie sering digunakan di banyak laman web di internet dan anda boleh memilih jika dan bagaimana cookie akan diterima dengan menukar pilihan dan pilihan anda dalam penyemak imbas anda. Beberapa rakan perniagaan kami (cth. Pengiklan) menggunakan cookie di laman web kami. Kami tidak mempunyai akses kepada, atau mengawal, cookies ini.

Cookie tidak mengandungi maklumat mengenal pasti peribadi atau tidak digunakan untuk mengenal pasti anda. Anda boleh memilih untuk melumpuhkan cookie. Walau bagaimanapun, anda mungkin tidak dapat mengakses beberapa bahagian laman web ini jika anda memilih untuk melumpuhkan penerimaan kuki dalam penyemak imbas anda, terutamanya bahagian selamat laman web.
Untuk maklumat lanjut tentang cookie dan cara melumpuhkannya, sila rujuk www.allaboutcookies.org .

Pautan Pihak Ketiga

Laman web kami mengandungi pautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak lain. Kami menyediakan pautan untuk kemudahan anda, tetapi kami tidak menyemak, mengawal atau memantau privasi atau amalan lain laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang lain. Kami tidak bertanggungjawab terhadap prestasi laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga atau untuk urusan perniagaan anda dengan mereka.

Data Peribadi

Sebarang Data peribadi yang akan dikumpulkan oleh Tickmill melalui laman web ini, akan diproses mengikut undang-undang dan peraturan bidang kuasa yang berkaitan, seperti yang dipinda atau diganti dari semasa ke semasa.
Saya, pengguna laman web ini, dengan ini bersetuju bahawa:

  1. Tickmill mempunyai hak untuk memproses Data Peribadi untuk menyokong, mempromosikan dan merealisasikan hubungan kami.
  2. Tickmill tidak akan menyampaikan atau mendedahkan Data Peribadi tersebut kepada mana-mana pihak ketiga, melainkan jika: (1) syarikat / syarikat yang Tickmill mempunyai sebahagian atau sepenuhnya memberi realisasi pemprosesan data tersebut mengikut undang-undang, (2) komunikasi atau pendedahan yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang atau keputusan mahkamah dan (3) di mana saya adalah pelanggan Syarikat mengikut Dasar Privasi yang juga terpakai bagi saya.
  3. Melainkan jika diperintahkan secara khusus oleh saya, Tickmill berhak untuk menggunakan data peribadi sedemikian, kecuali Data Peribadi Sensitif, untuk mempromosikan produk kewangan dan / atau sebarang produk / perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat sekutu lain.
  4. Saya sedar bahawa saya pada bila-bila masa berhak untuk mengemas kini atau menolak apa-apa pemprosesan Data Peribadi saya menurut undang-undang dan peraturan bidang kuasa yang berkaitan, yang diluluskan oleh badan Kerajaan yang berkaitan seperti yang dipinda atau diganti dari semasa ke semasa.
  5. Di atas akan memohon kepada Pelanggan Tickmill semasa dan kepada pemohon untuk sebarang perkhidmatan, tanpa mengira sama ada permohonan mereka boleh diterima atau ditolak. Dasar Privasi juga akan digunakan untuk semua Pelanggan Tickmill.

Undang-undang yang Mengatur

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Tickmill boleh menguatkuasakan Syarat Penggunaan dalam bidang kuasa mana-mana sekutu Tickmill.
Dengan mengakses laman web Tickmill dan mana-mana halaman yang dihubungkan dengannya, saya bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat seperti yang diterangkan di atas.